Revision

En modern och digitaliserad revision

Revision är en kvalitetsstämpel för bolaget

Revisionens kanske viktigaste funktion är att ge trovärdighet åt företagets finansiella information. Årsredovisningen och revisionsberättelsen är tillsammans viktiga beslutsunderlag för företagets intressenter.

Vi hjälper dig med

Då behöver du ha en revisor

Alla företag behöver inte ha en revisor. Du som har ett aktiebolag behöver tänka på att om du uppfyller minst två av nedanstående kriterier under två påföljande år behöver du ha en kvalificerad revisor. Om du inte uppfyller de här kraven kan du istället ha en auktoriserad redovisningskonsult.

Våra tjänster

Redovisning & Lön


Kontakta oss så hjälper vi dig!

Revision


Kontakta oss så hjälper vi dig!

Bokslut & Årsredovisning


Kontakta oss så hjälper vi dig!

Skatt & Rådgivning


Kontakta oss så hjälper vi dig!

Våra kunder tycker till

Joakim Larsson

"Jag trodde verkligen att digitala kvitton och appar skulle vara jobbigt. Det visade sig vara otroligt enkelt och nu har jag mer tid över till min verksamhet"

Ingrid Bergman

”LR är min egen ekonomiavdelning. Vårt samarbete gör att jag kan fokusera på mitt företag”

Åsa Elner Warnegård

"Jag uppskattar kompetensen och bemötandet hos LR, inga frågor är dumma och de hjälper mig att lägga min tid på rätt saker. Med hjälp av LR vet jag att min redovisning, skatter och lön är korrekt."

Vi frigör din tid så kontakta oss